Oferta

Aranżacja wnętrz

Zajmuję się tworzeniem aranżacji wnętrz. Podczas realizacji powierzonych mi zleceń działam etapowo.

ETAP I – Przygotowanie projektu koncepcyjnego aranżacji wnętrz

 • rozplanowanie układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń w oparciu o przeprowadzone rozmowy z klientem,
 • opracowanie rzutów i wizualizacji pomieszczeń (minimum 2 oryginalne propozycje rozmieszczenia sprzętów w formie rzutu z góry),
 • opracowanie rozmieszczenia mebli i wyposażenia i naniesienie poprawek,
 • przekazanie projektu koncepcyjnego (wydruki 3D w kolorze, wydruki rzutów),
 • po akceptacji –przygotowanie koncepcji materiałowej.

ETAP II Rozwinięcie wszystkich składowych elementów projektu na oddzielne rysunki z wymiarami

 • projekt zabudowy wnęk- rysunki z wymiarami,
 • projekt zabudowy stałej – systemy szaf, zabudowy G-K itp. – rysunki z wymiarami,
 • projekt zabudowy kuchennej – rysunki z wymiarami,
 • rysunki rozmieszczenia punktów oświetleniowych, włączników i gniazd wtykowych,
 • dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia,
 • farb (numery wg producentów) dobór konkretnych opraw oświetleniowych, tkanin, dywanów oraz
  innych elementów dekoracji z podaniem cen, istotnych szczegółów technicznych oraz możliwości
  nabycia z podaniem adresów firm i wykonawców
  wszystkie projekty wykonane są w postaci szczegółowych rysunków wykonawczych z poglądowymi
  wymiarami dla ekipy remontowej
 • zestawienie prac jako podstawa do porównania wycen wykonawców.

Indywidualne projekty architektoniczno-budowlane

W ramach moich usług zajmuję się również projektowaniem domów jednorodzinnych:

Projekt obejmuje:

 • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu dla działki, wraz z częścią opisową i zestawieniem dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o decyzję na pozwolenie na budowę – projektu budowlanego,
 • dostosowanie projektu domu do obowiązujących warunków zabudowy,
 • całość przygotowana w formie 4 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego.

Dodatkowo do złożenia kompletnej dokumentacji potrzebne są osobno:

 • aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych – taką mapę wykonują biura geodezyjne,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • warunki techniczne przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • projekty przyłączy.

Materiały te mogę w imieniu Klienta skompletować w ramach współpracy.

Nadzór wykonawczy na terenie inwestycji

Działania w zakresie nadzoru wykonawczego nad inwestycją obejmują:

 • szacunkową wycenę kosztów elementów aranżacyjnych (na podstawie wyceny robocizny przez współpracujących wykonawców),
 • rozpisanie harmonogramu realizacji prac wykończeniowych na poszczególne etapy oraz wstępną ocenę szacunkowych kosztów,
 • znalezienie podwykonawców do zaplanowanych prac,
 • nadzór autorski w celu przedstawienia wykonawcom założeń projektowych oraz kontrolę zgodności wykonanych prac z projektem,
 • przygotowanie specyfikacji zwierających proponowane materiały i wyposażenie, po zaakceptowaniu klienta w formie zamówień tych produktów u konkretnych sprzedawców/w hurtowniach itd.,
 • określanie potencjalnych problemów,
 • koordynację terminową prac wykonawców,
 • nadzór nad zakończeniem prac na czas,
 • sprawdzanie poprawności wykonywania prac realizowanych na podstawie projektu.

Zapraszam do skorzystania z moich usług już dziś!